Makaleler

Güncel Bilgiler
Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeler, İnternet aracılığı ve mobil teknolojiler ile yaşamın tüm alanlarını değiştirmeye başlamıştır.

Dünya yeni bir toplum biçimi olarak Bilgi Toplumuna yönelmiştir.

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, geleneksel eğitimin yanı sıra elektronik ortamda da sunulabilmektedir.

Teknolojik gelişmeler günümüzde bilişim ve eğitim kavramlarını birleştirmiştir.

Yeni Yeni okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Sınıfları oluşturulmaya başlandı.

Bu sınıflarda çeşitli yeteneklerde teknolojik imkanlar mevcutken bir çok bilişim projeleri de sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Bunlarla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığınında en yeni ve en büyük projesi olan Fatih Projesi kapsamında tüm okullarda ve tüm sınıflarıda özel bir dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve (VDSL) hızlı internet bağlantısı bir paket halinde öğrencilere sunulmaktadır.

Tüm okullarımıza Akıllı Tahta, Çok Fonksiyonlu Ağ Yazıcısı ve Ağ Fotokopi makinesi kurulmaya başlamıştır.

Bilişim Teknolojileri

E-Kitap ve gündeme yeni giren Z-Kitap (Zengin İçerikli E-Kitap ), Google benzeri ve sadece bakanlık bünyesinde hizmet verecek bir arama motoru, televizyon ve radyo yayınları, iller arası optik bağlantılar ve her ilde bir konsantre sunucusu ile öğretmenlerin kolayca etkileşimli ders içeriği hazırlayabilmeleri ve ara programlar, öğretmenlerin profesyonel eğitimini içeren EBA (Eğitim Bilişim Ağı) bazı illerde yayına başlamıştır.

Yeni meslek alanları da ortaya çıkarabilecek bu gelişmeler gösteriyor ki, önümüzdeki süreç de ihtiyaç duyulan yazılım ve programlama konusunda deneyimli ve kalifiye personel yetiştirmenin önünü açacak.

Bilişim ve eğitim teknolojileri ortak alanında kendini yetiştirmiş bireylere mutlak ihtiyaç olacaktır.

İş gücü piyasasındaki kalifiye eleman sıkıntısı bu denli fazlayken; doğrudan istihdama yönelik olarak teknik elemanlar bu alanlarda kendilerine yer bulabileceklerdir.

İnternet ortamın artık vazgeçilmezi olan çevrim içi eğitim. Çevrim içi öğrenme, dijital ortamdaki sesli, görüntülü, Interaktif eğitim ortamlarına verilen genel bir isimdir.

Tüm bu gelişmeler ışığında yönetilmesi gereken çok büyük veriler elde edilmeye başlamıştır. Bu veriyi yönetecek personelde çekirdekten yetiştirilmesi gerekmektedir.

Altyapının kurulup yönetilmesi için kalifiye IT personeli ihtiyacı için okullarda bu tür eğitimlerin hızla devam etmesi ve daha iyi yerlere gelmesi gerekmektedir.

Kitleye göre eğitim içeriği oluşturmak ve grafik tasarım, animasyon hazırlama, etkileşimli eğitim ortamı geliştirmek gibi eğitim materyali hazırlama
ve elektronik eğitim ortamı yönetme standartlarının oluşturulması gerekmektedir.